Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

 

Op het gebruik van de website van HuisVerkopenSnel.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Met het bezoeken van onze website en/of door een gratis bod op je woning aan te vragen ga je akkoord met de Disclaimer, de Copyrightverklaring, het Privacy beleid, en het Cookie/Google Analytics beleid.

DISCLAIMER: Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website wordt door HuisVerkopenSnel.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. HuisVerkopenSnel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

HuisVerkopenSnel.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of aanvragen tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

COPYRIGHT: Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij HuisVerkopenSnel.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HuisVerkopenSnel.nl niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van HuisVerkopenSnel.nl. HuisVerkopenSnel.nl zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van HuisVerkopenSnel.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van HuisVerkopenSnel.nl, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

PRIVACY: HuisVerkopenSnel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die de gebruiker eventueel aan HuisVerkopenSnel.nl verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. We raden aan deze privacy informatie aandachtig door te nemen.

De persoonsgegevens die door jou aan HuisVerkopenSnel.nl worden verstrekt, zoals naam en e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens worden gebruikt om jou per e-mail of per telefoon op de hoogte te houden van je informatie aanvraag. Belangrijk is dat we hierbij je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen verstrekken.

COOKIES: HuisVerkopenSnel.nl maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over je bezoek van deze website te gebruiken. HuisVerkopenSnel.nl gebruikt deze gegevens om je identiteit te kunnen vaststellen en om je bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt de browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.

GOOGLE ANALYTICS: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies  om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

In geval van onenigheden waarin de Disclaimer, de Copyrightverklaring, het Privacybeleid, en het Cookie/Google Analytics beleid niet voorzien, zal de beslissingsbevoegdheid altijd liggen bij HuisVerkopenSnel.nl. Dit document is aangepast op 9 april 2017 en is per direct van kracht.